Један од значајних алата за анализу пословања јесте SWOT анализа. Она такође треба да буде саставни део доброг бизнис плана.

Више информација можете наћи на следећим линковима:

SWOT основе

детаљнији приступ са примерима

 

SWOT анализа