Друго нишко саветовање младих економиста, које је у фокусу имало Нове технологије и трансфер знања, одржано је 17.10.2017. у Старт-ап центру на Електронском факултету.

Током Саветовања је презентовано шест реферата који су кроз микро и макро перспективу покушали да сагледају улогу индустријске револуције 4.0 у економском окружењу. Саветовање је било одлична прилика за размену знања и презентовање трендова у примени информационо-комуникационих технологија у економији.

Друштво економиста Ниша, као организатор скупа, велику захвалност дугује: Старт-ап центру, Општини Медијана – Град Ниш, учесницима – младим економистима и свима који су допринели успешној реализацији овогодишњег Саветовања.

 

Друго нишко саветовање младих економиста