У петак, 20.04.2018. године, одржана је радионица под називом “Живи Ниш”. Ова радионица је организована од стране ЈП Завод за урбанизам Ниш у сарадњи са SKL International и ICLD, уз подршку КЛЕРП-а.

Тема радионице је била креирање визије будућег развоја ужег центра града Ниша.

dav
sdr
dav

sdr

dav

sdr

Радионица “Живи Ниш”