Центар за иновативно предузетништво младих Стартап центар ДОО Ниш-Црвени Крст  расписује

КОНКУРС

За ангажовање три високообразована стручна сарадника са пуним радним временом, на одређено време,  за потребе пројекта „Подизање капацитета Центра за иновативно предузетништво младих“, који је финансијски подржан од стране Града Ниша, и то:

  • Једног стручног сарадника у области менаџмента и консалтинга у Центру за иновативно предузетништво младих Стартап центру ДОО Ниш-Црвени Крст (Стартап центар ДОО Ниш);
  • Једног стручног сарадника у области привредног права и заштите интелектуалне својине у Центру за иновативно предузетништво младих Стартап центру ДОО Ниш-Црвени Крст (Стартап центар ДОО Ниш);
  • Једног стручног сарадника у области књиговодствених послова и маркетинга у Центру за Иновативно предузетништво младих Стартап центру ДОО Ниш-Црвени Крст (Стартап центар ДОО Ниш);

Уз пријаву кандидати прилажу и:

 

Наведену документацију доставити, у року од 16 дана од дана објављивања конкурса, ­­­­­на адресу:

Електронски факултет Универзитета у Нишу

Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Србија

за

„Центар за иновативно предузетништво младих Стартап центар ДОО Ниш“ Д.О.О Ниш (Стартап центар ДОО Ниш)

за

Конкурс за „_____________________“  (нагласити позицију за коју конкуришете)

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Додатне информације у вези конкурса могу се добити упитом на адресу: startup_info@elfak.ni.ac.rs

Више информација о појединачним радним местима:

Стручни сарадник у области привредног права и заштите интелектуалне својине

Стручни сарадник у области књиговодствених послова и маркетинга

Стручни сарадник у области менаџмента и консалтинга 

Конкурс