Центар за иновативно предузетништво младих

Електронски Факултет

Александра Медведева 14

18000 Ниш

 

е-мејл: startup_info@elfak.ni.ac.rs