• Инфраструктурне услуге

Отворени канцеларијски пословни простор са коришћењем заједничких
просторија (сала за састанке, сала за презентације, заједничке просторије)
Административне услуге (књиговодствене и правне услуге).

  • Остале услуге

Едукација кроз тренинг програме из области предузетништва и специјализоване
тренинге из разних области напредних технологија, из истраживања тржишта и
из заштите интелектуалне својине,

Перманентни консалтинг и менторинг програм (помоћ у припреми детаљног
бизнис плана, менаџмент ризика, унапређење квалитета, људски ресурси, итд.)

Умрежавање и промоција,

Приступ опреми за примењени научноистраживачки рад.