×
POČETNA O NAMA DOGAĐAJI VESTI PROSTOR STANARI KONTAKT KONKURS EN | SR | СР

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE: "OPREMA ZA GEJMING CENTAR", R. BR. 04/2020

15.03.2020. 10:47h

Odluka o obustavi postupka javne nabavke. Na osnovu člana 109. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/2012), Startap centar DOO Niš (naziv organa koji donosi rešenje) donosi

Odluku  o obustavi postupka javne nabavke:

"Oprema za Gejming centar", redni broj 04/2020

 

I  Obustavlja se postupak javne nabavke za dobra velike vrednosti: "Oprema za Gejming centar, 04/2020

II  Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, objavljuje se na internet stranici naručioca (www.startupcentarnis.org).

Obrazloženje

Pozivom za podnošenje ponuda broj 04/2020 od 05.03.2020. godine i konkursnom dokumentacijom objavljenom dana 05.03.2020. godine na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, naručilac je pokrenuo postupak javne nabavke velike, za nabavku dobara: "Oprema za Gejming centar". Postupak javne nabavke je obustavljen u fazi prikupljanja ponuda (faza postupka u kojoj je došlo do obustave). Postupak se obustavlja iz razloga Uvođenja vanrednog stanja i nemogućnosti primanja ponuda u definisanom roku.

Na osnovu iznetog, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

U Nišu, 15.03.2020.

Startap centar DOO Niš

 

Odluku o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti OVDE.

 

SHARE THIS