×
POČETNA O NAMA DOGAĐAJI VESTI PROSTOR STANARI KONTAKT KONKURS EN | SR | СР

EUBID "PODRŠKA EU RAZVOJU POSLOVNIH INKUBATORA"

04.11.2019. 09:12h

Startap centar jedna je od izabranih inicijativa biznis inkubatora koji ulaze u dalji Peer review proces evaluacije i razvoja u okviru projekta EUBID “Podrška Evropske unije razvoju poslovnih inkubatora”.

Naš Centar je 26. juna 2019. Godine bio domaćin EUBID radionice kada smo pored facilitatora i moderatora projekta, ugostili kolege sa Internacionalnog univerziteta iz Novog Pazara i Think Innovative-a iz Niša.

Peer review proces organizuje se u vidu radionica na kojima se razmenjuju iskustva Host inkubatora, kolega iz drugih inkubatora kao i zainteresovanih strana (opštine, univerziteti, stanari inkubatora, bivši studenti), a u cilju definisanja strategije daljeg razvoja inkubatora za narednih 3-5 godina.

Projekat EUBID treba da doprinese povećanju konkurentnosti i inovativnosti početnika u poslovanju. Projekat koji finansira Evropska unija vredan je 1.5 miliona evra, realizuje se u saradnji sa Minstarstvom finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Ministarstvom privrede.

Projekat EUBID pomaže razvoj kapaciteta poslovnih inkubatora, kako bi usluge koje pružaju početnicima u poslovanju bile usklađene sa njihovim potrebama I zahtevima savremenog tržišta.

Poslovni inkubatori su centri koji pružaju podršku razvoju početnika u poslovanju. Najveća prednost poslovnih inkubatora je u tome što pružaju usluge koje su prilagođene potrebama početnika. Neke od tih usluga obuhvataju zakup poslovnog prostora, korišćenje zajedničkih resursa, usluge stručnog savetovanja, povezivanja sa partnerima, potencijalnim kupcima, naučnim i drugim institucijama, kao i usluge unapređenja pristupa izvorima finansiranja.

Unapređenjem kvaliteta i proširivanjem spektra usluga koje poslovni inkubatori pružaju korisnicima, stvaraju se pretpostavke za dalji rast i razvoj početnika u poslovanju. Na taj način, početnici u poslovanju postaju konkurentniji i otporniji na izazove tržišta u prvim godinama poslovanja.

SHARE THIS